millores robòtiques

d'un futur proper

TDR 2022 / 2024 - GAL·LA MARTOS VELASCO -

rObotS & ROBòTICA

Els robots ja fa diverses dècades que s’utilitzen en les indústries. El món de la robòtica experimenta avenços més grans a mesura que passen els dies gràcies a l’introducció de les noves tecnologies i tècniques. La robòtica està especialitzada en diferents àrees, com la fabricació, l’exploració i el transport. Això aconsegueix que el seu ús sigui cada cop més popular a la vida diària. Tot i així, encara s’espera que en un futur sigui més ampli i innovador. 


Intel·ligència Artificial

La intel·ligència artificial (IA) es refereix a la capacitat de les màquines per realitzar tasques intel·ligents, com aprendre, raonar, reconèixer patrons i prendre decisions, imitant la intel·ligència humana.

Tecnologia

La tecnologia fa referència al conjunt de coneixements, habilitats, processos i tècniques utilitzats per dissenyar, produir, operar i mantenir productes, serveis i sistemes, amb l’objectiu de resoldre problemes, millorar l’eficiència o satisfer les necessitats humanes. 

Robòtica

La robòtica és una branca de la tecnologia que s’ocupa del disseny, construcció i operació de robots, màquines programables capaces de fer tasques autònomes o semiautònomes.

Futur de la robòtica

En un futur no molt llunyà la robòtica haurà avançat de forma considerable i estarà encara més present en el nostre dia a dia. Els robots hauran evolucionat, seran més sofisticats i més hàbils, tindran molta més precisió i podran realitzar tasques cada vegada més complexes per als humans. Proporcionaran un rendiment major a la fabricació de productes, la qual cosa reduirà els preus de venda per als compradors, ja que la mà d’obra serà molt més econòmica.