ROBÒTICA QUÀNTICA

La robòtica quàntica és una disciplina que uneix la mecànica quàntica i la robòtica convencional.

En aquesta camp s’utilitzen els principis quàntics, com la superposició i l’entrellaçament, per millorar el rendiment i les capacitats dels robots. La robòtica quàntica està explorant novetats en la computació, comunicació i percepció.

Nous desenvolupaments que es preveuen completar-se en poc temps

Processament d'informació quàntica

La robòtica quàntica es beneficia de la capacitat de processament d’informació quàntica. Això permetrà crear algoritmes més eficients i executar tasques més ràpidament.

Sensibilitat quàntica

Els sensors quàntics podran proporcionar més sensibilitat als senyals i mesuraments. Això permetrà als robots detectar i mesurar amb més detall.

Comunicació quàntica

Robots quàntics capaços de comunicarse entre sí utilitzant els principis de la física quàntica. Utilitzaran una comunicació més segura i resistent a les interferències.

Simulació quàntica

La simulació quàntica es podrà dur a terme per simular sistemes més complexos. Els robots prediran i planificaran millor el seu comportament en entorns canviants.


Computació quàntica

Beneficiant-se també de la capacitat de la computació quàntica, seran capaços de realitzar càlculs encara més complexos. Això permetrà als robots processar grans quantitats de dades i fer tasques més difícils.