IMPACTE A LA SOCIETAT

Les millores en la robòtica tenen el potencial de tenir un impacte significatiu a la societat i canviar el que coneixem com a vida quotidiana. Tal i com va ser l’aparició d’Internet, el nostre dia a dia experimentarà una alteració important.

Eficiència i productivitat

Amb la capacitat de dur a terme tasques amb més rapidesa, precisió i constància, els robots oferiran una millora en l’eficiència i la productivitat en diverses indústries com la producció en cadena o la d’emmagatzematge. Això portarà a millores en la producció, la qualitat i la rendibilitat, cosa que beneficia a les empreses i a l’economia general.

Accés a serveis

Amb l’ajut dels robots, s’oferirà un accés a serveis molt més ampli i amb costos assequibles en àrees com l’atenció mèdica, l’educació i l’assistència personal. En el cas dels robots de telemedicina podran permetre l’atenció mèdica remota a comunitats rurals o de difícil accés.

Seguretat i riscos

Es reduiran els riscos sobre la protecció de la vida humana en situacions perilloses, com ara la desactivació d’explosius o la vigilància. No obstant això, també es preveu un mal ús de la tecnologia per la nostra privacitat.

Canvis en les interaccions humanes

Amb una presencia més abundant dia a dia dels robots a la societat, les nostres interaccions amb ells i entre nosaltres pot canviar. La col·laboració entre humans i robots podria aportar noves habilitats i competències, però també podrien sorgir qüestions ètiques i emocionals en relació entre humans i màquines.

És important tenir present aquests impactes de manera responsable i considerar aspectes ètics, legals i socials a mesura que la robòtica avança. Cal prendre mesures per garantir la igualtat d’oportunitats i l’accés i l’ús de la tecnologia.

 

Tot i així, l’adquisició de noves tecnologies pot ser costosa, tant material com econòmica. Per això les empreses tendeixen a limitarse a la compra estrictamente necessària. Aquests costos tenen un impacte ambiental a tenir en compte i també provoquen una desigualtat territorial degut a que no qualsevol empresa de qualsevol país pugui comprar aquests productes, sense parlar de que no tothom està preparat per treballar amb robots.