tipus de robots

La robòtica ens envolta dia a dia amb nous descobriments. Ha transformat radicalment la manera com interactuem amb el món que ens envolta.

Els robots són dispositius programables capaços de realitzar tasques de manera autònoma i controlada per humans, aquests tenen un paper cada cop més important en les indústries.

Existeixen robots industrials que ajuden a la producció, robots mèdics que assisteixen als cirurgians en operacions, drons (robots aeris) i robots de servei.

ROBOTS

Hi ha molta varietat de robots, cadascun amb característiques i usos específics:

Robots mòbils

Robots amb capacitat de moure’s pel seu compte i poder-se desplaçar per diferents terrenys.

Robots d'atenció mèdica

Dissenyats per ajudar en l'atenció mèdica, com ara robots quirúrgics (Poden realitzar operacions amb més precisió i ser menys invasius que els mètodes tradicionals).

Robots educatius

Dissenyats per ajudar els nens a aprendre sobre programació i robòtica. Solen ser petits i poden ser programats per fer diferents accions senzilles.

Drons

Robots aeris que poden ser utilitzats per fer fotografies, inspeccionar estructures i vigilar àrees inaccessibles.

Robots col·laboratius

Fets per treballar en companyia amb els humans. Solen tenir sensors que els permeten detectar la presència de persones i ajustar-ne el comportament depenent del context.