MILLORES ROBÒTIQUES

la robòtica ha experimentat una constant successió de millores i es preveu que en un futur no molt llunyà es comencin a produir canvis significatius en àmbits científics i socials. Aquestes millores estan marcant el camí cap a una nova era d’innovació i eficiència.

-> Millores esperades en un futur no molt llunyà <-

Major mobilitat

Una millora en els procediments de detecció d’elements permetran que els robots siguin capaçosde navegar per terrenys accidentats i esquivar obstacles.

Més capacitat d'aprenentatge

Les millores en els algoritmes d’aprenentatge autònom els permetran adaptar-se ràpidament a noves situacions.

Capacitat d'interacció amb els humans

Els algoritmes de detecció de paraules podrà facilitar una interacció més natural amb els humans permetent treballar en entorns compartits.

Manipulació

Les millores en els càlculs permetran una major capacitat de manipular objectes amb més precisió i destresa.

Major capacitat de col·laboració

Com a conseqüència dels punts previs, serà més senzill treballar en equip amb altres robots i humans.

Millores en la intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial continuarà millorant i permetrà prendre decisions més complexes.

Robots més autònoms

Actualment existeixen sectors que ja comencen a aplicar aquestes millores, com es el cas de la robòtica biomèdica, quàntica i militar.