robots DE SERVEI

Els robots de servei estan dissenyats per interactuar amb les persones i fer diverses tasques.

Poden operar de manera autònoma i ser controlats, S’utilitzen en una àmplia varietat de tasques, com la indústria hotelera, restaurant fins a la cura de la salut i l’assistència a la llar.

Hospitalitat i Restaurants

Robots que prenen comandes, serveixen aliments, begudes i ofereixen informació en hotels i restaurants.

Resi

Cura de Persones Majors

Robots d’assistència que ajuden la gent gran amb tasques quotidianes i controlen la seva salut.

Met

Salut i Cura Mèdica

Robots que lliuren medicaments, realitzen tasques de desinfecció i assisteixen en teràpia física.

Edu

Educació

Utilitzats en l’ensenyament i la tutoria, sobretot a l’educació a distància.

Segur

Seguretat

Robots de vigilància i patrullatge en entorns comercials i industrials

Lim

Assistència a la Llar

Tasques domèstiques, com ara neteja i cura de mascotes.