INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

La intel·ligència artificial, també coneguda com “IA”, és un camp de la informàtica que es centra en crear sistemes i màquines capaces de realitzar tasques que requeririen intel·ligència humana.

Aquests sistemes poden aprendre, raonar, prendre decisions i resoldre problemes sense la necessitat de ser controlats.

Impacte Social

Econòmic - Mobilitat - Transport - Evolució

En termes econòmics, la IA està transformant la manera com les empreses operen i competeixen. La seva aplicació redueix el temps invertit per a l’automatització de processos, la presa de decisions empresarials basades en dades i la millora de l’eficiència operativa. Si bé és cert, pot augmentar la productivitat i la competitivitat de les empreses, però també pot resultar en un desplaçament laboral, cosa que implica la necessitat d’adaptar la forma laboral.

En els últims anys s’ha observat la evolució dràstica de la IA. i s’ha vist reflexada en l’impacte que està tenint sobre la societat. Està provocant una transformació profunda en múltiples àrees de la vida moderna. Aquest impacte és tant positiu com desafiant i requereix d’una adaptació. Això planteja importants preguntes ètiques i socials sobre el seu impacte a la societat i la interacció entre humans i màquines, tant en l’actualitat com en generacions futures.

La mobilitat i el transport estan sent afectats per la IA, ja que està darrere del desenvolupament de vehicles autònoms, cosa que podria canviar la manera com ens desplacem i plantejar qüestions sobre la seguretat del trànsit i la indústria del transport. També ens trobem la intel·ligència artificial a les nostres llars, com les assistents virtuals (Siri, Alexa, Google Assistant), Responen preguntes, controlen dispositius i porten a terme tasques quotidianes. Això ha transformat la manera en com vivim en les nostres cases i com interactuem amb la tecnologia i gestionem les nostres vides diàries.

Amb una evolució constant la IA ha desenvolupat moltes novetats
Les més destacades
Xarxes neuronals convolucionals (CNN)

Les CNN són un tipus de model d’aprenentatge intern que s’utilitza normalment per a la visió artificial. Permeten als robots reconèixer objectes i patrons amb molta precisió.

Aprenentatge per reforç

És una tècnica d’aprenentatge automàtica que permet als robots aprendre a través de la retroalimentació o feedback per la part humana que els supervisa. Això els permet adaptar-se a situacions noves.

Llenguatge natural

La IA als robots ha millorat en la seva capacitat per entendre i generar llenguatge natural. Això permet interactuar amb els humans de forma més natural i realitzar tasques com l’atenció al client i la traducció d’idiomes.

Autoaprenentatge

Alguns robots estan dissenyats per aprendre contínuament del seu entorn sense necessitat d’intervenció humana. Això els permet adaptar-se a situacions noves i canviants i fer tasques de manera més efectiva i eficient.